2017-12-12       
Hej Nu har vi fått en ny besöksadress Tryckerigatan 7A. vid besök kontakta oss då vi inte alltid är inne.
Varmt välkommna.

2017-11-07     
                  
Senaste uppdateringen från brandskyddsföreningen. Dokument från brandskyddsföreningen juli 2017.
SBF 1007:5 Behörig ingenjör brandlarm, SBF 1008:3 Anläggarfirma brandlarm,
 1020:2 anvisningar för orienterings- och serviceritningar för brandlarm
och för utrymningslarm med talat meddelande.